УСЛУГИ

Транспортес Гарсе сме специалисти в международния автомобилен превоз на товари и предлагаме интегрални логистични решения:

За проследяване на превозваните стоки работим със специализирани отдели, които гарантират по-добър контрол и най-добри резултати с нашите услуги:

ВЪТРЕШНИ НАЦИОНАЛНИ ПРЕВОЗИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ
-ВНОС-

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ
-ИЗНОС-

Превоз на крайно деликатни продукти:
 • Плодове и зеленчуци
 • Охладени продукти
 • Замразени продукти
 • Фармацевтични продукти
Превоз на стоки с голяма стойност и на опасни товари по ADR
Групажен транспорт:
 • Редовни линии с програмирани срокове за доставка
 • Контролирана температура с регистрация на данните
 • Оптимални хигиенни и манипулационни условия
Складиране
 • Сухо
 • Охладено
 • Замразено
Вземане и Опаковане (Picking and Packing)
Обработка

Гарантираме най-добро обслужване на нашите клиенти, за което разполагаме със собствен автомобилен парк от над 500 автомобила от първостепенни марки последно поколение EURO 6, с ниско ниво на вредни емисии, съоръжени с най-добра технология. Разполагаме също така с хладилни полуремаркета оборудвани за превози на товари с до 3 различни температури, със система за съобщение на температурните условия и геолокализация.

Обновяваме постоянно автомобилния си парк в отговор на промените и изискванията на пазара. Освен това за да гарантираме опазването и поддръжката на автомавтомобилния парк разполагаме с ремонтен цех, в който голям професионален екип от специалисти определя нуждите и оптимизира операциите по обслужване и ремонт на нашите автомобили.

По този начин успяваме да удължим полезния живот на всички компоненти на нашите автомобили, правим ги максимално рентабилни и намаляваме вредното въздействие на отпадните продукти и на околната среда.